Vooraf

Allereerst maken we een afspraak voor een intakegesprek.  Tijdens dit gesprek maken we kennis en gaan we samen in gesprek over de hulpvraag. Indien mogelijk ontvang ik graag recente schoolrapporten/ cijferlijsten, CITO-uitslagen en eventuele onderzoeksrapporten. Indien u toestemming geeft, zal ik contact opnemen met de leerkracht/ mentor om de situatie in de klas te bespreken en de plan van aanpak op elkaar af te stemmen.

Onderzoek

In sommige gevallen is het nodig om didactisch onderzoek te doen, om een passend handelingsplan te maken. Dit kan bestaan uit observaties en/of toetsen. Als er recent onderzoek beschikbaar is, zal ik met die gegevens een handelingsplan opstellen.

Handelingsplan

Een handelingsplan wordt in het begin van het traject opgesteld, waarin staat welke leerdoelen worden nagestreefd en op welke manier we te werk zullen gaan. Met het opstellen van het plan wordt rekening gehouden met de wensen en verwachtingen van de leerling, ouders en school. Het handelingsplan zal worden opgesteld voor een vastgestelde periode. Daarna vindt er een evaluatiegesprek plaats, waarna een evaluatieverslag volgt. Tijdens dit gesprek wordt besproken of de leerling voldoende profiteert van de individuele begeleiding, welke vorderingen er worden gemaakt en of we het traject voortzetten. 

Begeleiding

Er wordt op individuele basis gewerkt, waarbij de begeleidingsmomenten plaatsvinden bij mij in de praktijk, bij u thuis, op school of online. Tijdens de bijeenkomsten kan er gebruik gemaakt worden van verschillende oefenmethodes en computerprogramma's. Soms komt het voor dat uw kind huiswerkopdrachten mee naar huis krijgt, zodat het aangeleerde kan beklijven.