In verband met zwangerschapsverlof tijdelijk gesloten t/m 01-09-2024

Welkom op de website van Ik & Lot, een praktijk voor remedial teaching en huiswerkbegeleiding. 

Bij sommige leerlingen verloopt het leren minder makkelijk, wat grote invloed kan hebben op de motivatie, de resultaten en het zelfvertrouwen. Ik & Lot biedt passende hulp om de leerling te ondersteunen, als het leerproces niet verloopt zoals verwacht.  Deze hulp is afgestemd op de specifieke hulpvraag van de leerling.

Ik & Lot richt zich op leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

 

Remedial teaching

Hierbij wordt hulp verleend aan leerlingen die (pedagogisch en/of didactisch) hulpbehoevend zijn. Vaak zijn dit leerlingen die door hun leer- en/of gedragsproblematiek op een lager of juist een hoger dan gemiddeld niveau functioneren.

Heeft uw kind moeite op het gebied van taal, lezen en spelling (waaronder dyslexie en/of dysorthografie), rekenen of op het gebied van gedrag? Dan is remedial teaching wellicht iets voor hem/haar!

Huiswerkbegeleiding

Het huiswerk en de moeilijkheidsgraad zal toenemen, naar mate de kinderen ouder worden. Het kan erg lastig zijn om zelfstandig aan de slag te gaan met het schoolwerk. Zo kan bijvoorbeeld het plannen van huiswerk een struikelblok zijn.

Omdat het belangrijk is om te leren hoe je moet leren, is het een verstandige keuze om te beginnen met huiswerkbegeleiding. Uw kind leert het huiswerk goed te plannen en de agenda overzichtelijk te houden. Ook leert uw kind hoe de leerstof op een goede manier verwerkt kan worden, door de leerstrategieën te gebruiken die bij zijn/haar manier van leren passen.

Werkwijze

Vooraf

Allereerst maken we een afspraak voor een intakegesprek...

Onderzoek

In sommige gevallen is het nodig om didactisch onderzoek te doen, om een passend handelingsplan te maken...

Handelingsplan

Een handelingsplan wordt in het begin van het traject opgesteld, waarin staat welke leerdoelen worden nagestreefd en op welke manier we te werk zullen gaan...

Begeleiding

Er wordt op individuele basis gewerkt.

De begeleidingsmomenten vinden plaats bij mij in de praktijk, bij u thuis, op school of online...


Meer weten?

Vul onderstaand formulier in en ik zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.